Разписание - Автогара Габрово

ЧАС ТРЪГВАНЕ ЧАС ПРИСТИГАНЕ МАРШРУТ КОМПАНИЯ ЦЕНА ПЪТУВА В ДНИТЕ ОБОРУДВАНЕ НА ПС ЗА ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА
5:30 6:41 Габрово - Армени/ Стоевци/ Михайловци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.80 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Петровци - Армени - Враниловци - Стоевци - Райновци - Михайловци целогодишно
6:00 7:10 Габрово - Здравковец/ Козирог - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник - петък не
Габрово - Рязковци - Седянковци - Ветрово - Читаковци - Шипчене - Здравковец разклон - Влайчевци - Здравковец - Сейковци - Козирог - Спанци - Иванили - Солари - Гръблевци - Банковци - Шарани - Устието - Габрово  целогодишно
6:00 6:47 Габрово - Лоза -Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.00 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Милковци - Златевци - Лоза целогодишно
6:00 7:23 Габрово - Музга - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Чавеи /разклона/ - Янковци - Армени /разклона/ - Враниловци - Райновци - Смиловци - Гъбене - Камещица - Музга целогодишно
6:00 6:51 Габрово - Николчовци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.00 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Рачевци - Гиргини - Гарвани - Николчовци целогодишно
6:00 7:50 Габрово - Севлиево - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Винпром - Войново разклон - Кука - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Чакала - Севлиево целогодишно
6:10 7:04 Габрово - Ясени - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 понеделник - петък не
Габрово - Борики - Малини - Източник - Ясени целогодишно
6:15 18:32 Габрово - София - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 18.00/16.00-учащи и пенсионери понеделник - петък не
Габрово - Севлиево - Боаза - София ЦА целогодишно
6:30 7:45 Габрово - Лоза/Армени/Стоевци/Михайловци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.80 събота не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Лоза - Петровци - Армени - Армени разклон -  Враниловци - Стоевци - Райновци - Михайловци целогодишно
6:30 7:20 Габрово - Орловци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.00 понеделник - петък не
Габрово - Колелото - Бойката - Тончевци - Брънеци - Донино - Копчелии - Иванковци - Спасовци - Овощарци - Орловци целогодишно
6:50 7:15 Габрово - Поповци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 1.80 понеделник - петък не
Габрово - Мебелна къща - Войново разклона - Поповци - Поповци Църквата целогодишно
7:00 6:45 Габрово - Дряново  "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - събота не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно
7:00 8:15 Габрово - Костенковци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник - събота не
Габрово - Тончевци - Донино - Ангелово 1 - Ангелово 2 - Мичковци разклон - Узуни - Междене - Велковци - Лисичарка - Карали - Костенковци - Драгомани - Раховци - Балиновци - Донино - Габрово целогодишно
7:00 6:47 Габрово - Севлиево  "Сиси Елит" ООД 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Чавеи - Янковци - Армени - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Севлиево целогодишно
7:30 10:02 Габрово - Велико Търново - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 7.00 понеделник - неделя не
Габрово - - Донино - Раховци - р. Дряновски манастир - Дряново "Априлци" - Дряново "Ракетата" - Зая - Соколово - Велико Търново  АГ "Запад" целогодишно
7:30 8:40 Габрово - Здравковец/ Козирог - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 събота не
Габрово - Рязковци - Седянковци - Ветрово - Читаковци - Шипчене - Здравковец разклон - Влайчевци - Здравковец - Сейковци - Козирог - Спанци - Иванили - Солари - Гръблевци - Банковци - Шарани - Устието - Габрово  целогодишно
7:30 7:15 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна сезонно/15.09.-30.06./, учебни дни
7:40 7:35 Габрово - Пловдив "Пътнически превози Бъчварови" ООД 17.00 понеделник - събота не
Горна Оряховица - Велико Търново, АГ "Запад" - Габрово - Пловдив, АГ "Север" целогодишно
8:00 9:00 Габрово - Боженци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 понеделник - петък не
Габрово - Колелото - Бойката - Тончевци - Брънеци - Донино - Съботковци - Кметовци - Черневци - Трапесковци - Боженци целогодишно
8:00 7:45 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - петък не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно
8:00 9:50 Габрово - Севлиево - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 5.00 понеделник - неделя да
Габрово - Винпром - Войново разклон - Куката - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Чакала - Севлиево целогодишно
8:00 7:45 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
8:00 9:30 Габрово - Узана - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 4.00 събота не
Габрово - Радецки - Стомонеци - Вилите - Зелено дърво - Тота Венкова - Узана целогодишно
8:10 8:00 Габрово - Плевен "Зара Бус" ООД 12,00/11,00-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Стара Загора - Казанлък - Габрово -Севлиево - Ловеч - Плевен целогодишно
8:15 8:00 Габрово - София "Юнион Ивкони" ООД 21,00/18,90-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Габрово - Севлиево - Боаза - Правец - София ЦА целогодишно
8:30 9:33 Габрово - Балани - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 сряда, събота не
Габрово - Кряковци - Богданчовци - Балани целогодишно
8:30 9:30 Габрово - Боженци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 събота, неделя не
Габрово - Колелото - Бойката - Тончевци - Брънеци - Донино - Съботковци - Кметовци - Черневци - Трапесковци - Боженци целогодишно
8:30 8:15 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
8:30 8:15 Габрово - Трявна  "Мулти Транс" ЕООД 5.00 събота, неделя не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
8:45 10:00 Габрово - Соколски манастир - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 1.50 сряда не
Габрово - музей Етъра, кв. Водици, м. Червена локва - Соколски манастир   
9:00 8:20 Габрово - Велико Търново "Алекс О'К" ООД 7.00 понеделник - неделя не
Габрово - Габрово ЖП гара - Габрово Колелото - В. Търново Съда - В. Търново Театъра - В. Търново Болницата - Велико Търново  АГ "Запад" целогодишно
9:00 9:51 Габрово - Николчовци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.00 събота не
Габрово - Кука - Рачевци - Гиргини - Гарвани - Николчовци целогодишно
9:00 9:36 Габрово -Рязковци/Думници/Киевци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 1.60 понеделник, сряда не
Габрово - сп. Зелена ливада /еса/ - сп. Пазар Младост - сп. Крушата - Рязковци - Думници - Киевци целогодишно
9:00 8:47 Габрово - Севлиево  "Сиси Елит" ООД 5.00 понеделник - неделя не
Габрово - Чавеи - Янковци - Армени - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Севлиево целогодишно
9:00 10:17 Габрово - Тота Венкова - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.60 сряда не
Габрово - Радецки - Стомонеци - Вилите - Зелено дърво - Тота Венкова целогодишно
9:30 10:24 Габрово - Ясени - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 събота не
Габрово - Борики - Малини - Източник - Ясени целогодишно
10:00 9:55 Габрово - Бургас "Юнион Ивкони" ООД 24,00/21,60-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Плевен - Ловеч - Севлиево - Габрово - Казанлък - Сливен - Карнобат - Бургас АГ Запад целогодишно
10:00 11:15 Габрово - Дебел дял - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 сряда не
Габрово - Кореком - Н. Войновски - Велчевци - Търнето - Разклона /Врабците/ - Дебел дял целогодишно
10:00 11:15 Габрово - Дебел дял /Врабци/ - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 събота не
Габрово - Кореком - Н. Войновски - Велчевци - Търнето - Врабците - Дебел дял  целогодишно
10:00 9:45 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - събота не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно
10:00 11:50 Габрово - Севлиево - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 5.00 понеделник - петък да
Габрово - Винпром - Войново разклон - Куката - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Чакала - Севлиево целогодишно
10:30 10:15 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
10:30 12:01 Габрово - Музга - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 събота не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Стоевци - Райновци - Смиловци - Гъбене - Камещица - Музга целогодишно
11:00 12:00 Габрово - Николчовци/Лоза/Армените - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.10 вторник не
Габрово - Кука - Рачевци /р/ - Гергини - Гарвани - Николчовци - Янковци - Милковци - Лоза - Армени целогодишно
11:00 10:47 Габрово - Севлиево  "Сиси Елит" ООД 5.00 понеделник - неделя не
Габрово - Чавеи - Янковци - Армени - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Севлиево целогодишно
11:50 11:35 Габрово - Крумовград "Елит транс" ЕООД 24,00/23,00-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Плевен - Ловеч - Севлиево - Габрово -Казанлък - Стара Загора - Димитровград - Хасково - Черноочене - Кърджали - Момчилград - Крумовград целогодишно
12:00 11:20 Габрово - Велико Търново "Б и Б Транс" ЕООД 7.00 понеделник - неделя не
Габрово - Габрово ЖП гара - Габрово Колелото - В. Търново Съда - В. Търново Театъра - В. Търново Болницата - Велико Търново  АГ "Запад" целогодишно
12:00 13:11 Габрово -Стоевци/Гъбене/Музга - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник не
Габрово - Куката /р/ - Чавеи /р/ - Янковци - Враниловци -Стоевци - Райновци - Смиловци - Гъбене - Музга целогодишно
12:00 13:50 Габрово - Севлиево - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 5.00 понеделник - неделя не
Габрово - Винпром - Войново разклон - Куката - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Чакала - Севлиево целогодишно
12:00 20:30 Габрово - София - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 18.00/16.00-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Габрово - Севлиево - София ЦА целогодишно
12:15 12:10 Габрово - Пловдив "Пътнически превози Бъчварови" ООД 17.00 неделя не
Горна Оряховица - Велико Търново, АГ "Запад" - Габрово - Пловдив, АГ "Север" целогодишно
12:45 14:00 Габрово - Соколски манастир - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 1.50 сряда не
Габрово - музей Етъра, кв. Водици, м. Червена локва - Соколски манастир   
13:00 14:00 Габрово - Боженци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 сряда не
Габрово - Колелото - Бойката - Тончевци - Брънеци - Донино - Съботковци - Кметовци - Черневци - Трапесковци - Боженци целогодишно
13:00 14:10 Габрово - Здравковец/ Козирог - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 сряда не
Габрово - Рязковци - Седянковци - Ветрово - Читаковци - Шипчене - Здравковец разклон - Влайчевци - Здравковец - Сейковци - Козирог - Спанци - Иванили - Солари - Гръблевци - Банковци - Шарани - Устието - Габрово  целогодишно
13:00 13:36 Габрово -Рязковци/Думници/Киевци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 1.60 понеделник, сряда не
Габрово - сп. Зелена ливада /еса/ - сп. Пазар Младост - сп. Крушата - Рязковци - Думници - Киевци целогодишно
13:00 12:47 Габрово - Севлиево  "Сиси Елит" ООД 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Чавеи - Янковци - Армени - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Севлиево целогодишно
13:00 12:50 Габрово - Момчилград "Юркеден" ООД 20.00 понеделник - неделя не
Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико Търново - Габрово - Казанлък - Стара Загора - Димитровград - Кърджали - Момчилград целогодишно
13:05 13:00 Габрово - Плевен "Елит транс" ООД 12,00/11,00-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Крумовград - Момчилград - Кърджали - Черноочене - Хасково - Димитровград - Стара Загора - Казанлък - Габрово - Севлиево - Ловеч - Плевен целогодишно
13:30 13:15 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна сезонно/15.09.-30.06./, учебни дни
13:50 13:30 Габрово - Русе "Юркеден" ООД 16.00 понеделник - неделя не
Момчилград - Кърджали - Димитровград - Стара Загора - Казанлък - Габрово - Велико Търново - Полски Тръмбеш - Бяла - Русе целогодишно
14:00 14:24 Габрово - Ясени ОПТ ЕООД Габрово 2.20 понеделник, сряда, петък не
Габрово - Борики - Малини - Източник - Ясени целогодишно
14:00 13:45 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - петък не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно
14:00 15:50 Габрово - Севлиево - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Винпром - Войново разклон - Куката - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Чакала - Севлиево целогодишно
14:30 15:40 Габрово - Дебел дял /Врабци/ - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 неделя не
Габрово - Кореком - Н. Войновски - Велчевци - Търнето - Врабците - Дебел дял целогодишно
14:30 14:15 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
14:30 14:15 Габрово - Трявна  "Мулти Транс" ЕООД 5.00 събота, неделя не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
15:00 16:03 Габрово - Балани - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 сряда не
Габрово - Кряковци - Богданчовци - Балани сезонно/01.11.-30.04./
15:00 14:20 Габрово - Велико Търново "Б и Б Транс" ЕООД 7.00 понеделник - неделя не
Габрово - Габрово ЖП гара - Габрово Колелото - В. Търново Съда - В. Търново Театъра - В. Търново Болницата - Велико Търново  АГ "Запад" целогодишно
15:00 14:45 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - петък не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново сезонно/15.09.-30.06./, учебни дни
15:00 16:00 Габрово - Николчовци/Лоза/Армени - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.10 понеделник, вторник, четвъртък, петък не
Габрово - Кука - Рачевци - Гиргини - Гарвани - Николчовци - Янковци - Лоза - Армени целогодишно
15:00 16:00 Габрово - Николчовци/Лоза/Армени/Новаковци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.10 сряда не
Габрово - Кука - Рачевци - Гиргини - Гарвани - Николчовци - Янковци - Лоза - Армени - Враниловци - Новаковци целогодишно
15:00 14:47 Габрово - Севлиево  "Сиси Елит" ООД 5.00 понеделник - неделя не
Габрово - Чавеи - Янковци - Армени - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Севлиево целогодишно
15:00 16:31 Габрово - Стоевци/Музга - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Стоевци - Райновци - Смиловци - Гъбене - Камещица - Музга целогодишно
15:00 16:17 Габрово - Тота Венкова - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.60 сряда не
Габрово - Радецки - Стомонеци - Вилите - Зелено дърво - Тота Венкова целогодишно
15:00 14:45 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна сезонно/15.09.-30.06./, учебни дни
15:00 15:54 Габрово - Ясени - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 неделя не
Габрово - Борики - Малини - Източник - Ясени целогодишно
15:15 15:40 Габрово - Поповци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 1.80 понеделник - петък не
Габрово - Мебелна къща - Войново разклона - Поповци - Поповци Църквата целогодишно
15:30 15:25 Габрово - Стара Загора "Зара Бус" ООД 12,00/11,00-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Плевен - Ловеч - Севлиево - Габрово - Казанлък - Стара Загора целогодишно
15:30 17:00 Габрово - Узана - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 4.00 събота, неделя не
Габрово - Радецки - Стомонеци - Вилите - Зелено дърво - Тота Венкова - Узана целогодишно
16:00 17:03 Габрово - Балани - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 сряда не
Габрово - Кряковци - Богданчовци - Балани сезонно/01.05.-31.10./
16:00 17:03 Габрово - Балани - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 събота не
Габрово - Кряковци - Богданчовци - Балани сезонно/01.11.-30.04./
16:00 17:15 Габрово - Лоза/Армени/Михайловци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.80 неделя не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Лоза - Петровци - Армени - Армени разклон -  Враниловци - Стоевци - Райновци - Михайловци целогодишно
16:00 17:09 Габрово - Дебел дял - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 сряда не
Габрово - Кореком - Н. Войновски - Велчевци - Търнето - Разклона /Врабците/ - Дебел дял целогодишно
16:00 15:45 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 събота не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно
16:00 17:50 Габрово - Севлиево - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 5.00 понеделник - петък да
Габрово - Винпром - Войново разклон - Куката - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Чакала - Севлиево целогодишно
16:30 19:02 Габрово - Велико Търново - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 7.00 понеделник - неделя не
Габрово - - Донино - Раховци - р. Дряновски манастир - Дряново "Априлци" - Дряново "Ракетата" - Зая - Соколово - Велико Търново  АГ "Запад" целогодишно
16:45 17:35 Габрово - Орловци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.00 понеделник - петък не
Габрово - Колелото - Бойката - Тончевци - Брънеци - Донино - Копчелии - Иванковци -  Овощарци - Орловци целогодишно
17:00 16:45 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - петък не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно
17:00 18:15 Габрово - Костенковци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник - петък, неделя не
Габрово - Тончевци - Донино - Ангелово 1 - Ангелово 2 - Мичковци разклон - Узуни - Междене - Велковци - Лисичарка - Карали - Костенковци - Драгомани - Раховци - Балиновци - Донино - Габрово целогодишно
17:00 16:47 Габрово - Севлиево  "Сиси Елит" ООД 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Чавеи - Янковци - Армени - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Севлиево целогодишно
17:00 16:45 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
17:05 18:05 Габрово - Боженци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.70 понеделник - неделя не
Габрово - Колелото - Бойката - Тончевци - Брънеци - Донино - Съботковци - Кметовци - Черневци - Трапесковци - Боженци целогодишно
17:10 17:00 Габрово - София "Юнион Ивкони" ООД 21,00/18,90-учащи и пенсионери понеделник - неделя не
Трявна - Габрово - Севлиево - Боаза - Правец - София ЦА целогодишно
17:20 18:14 Габрово - Ясени - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 понеделник - петък не
Габрово - Борики - Малини - Източник - Ясени целогодишно
17:30 18:40 Габрово - Здравковец/ Козирог - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник - петък не
Габрово - Рязковци - Седянковци - Ветрово - Читаковци - Шипчене - Здравковец разклон - Влайчевци - Здравковец - Сейковци - Козирог - Спанци - Иванили - Солари - Гръблевци - Банковци - Шарани - Устието - Габрово  целогодишно
17:30 18:30 Габрово - Армени/Стоевци/Михайловци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.80 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Милковци - Златевци - Лоза - Петровци - Армени - Армени разклон - Враниловци - Стоевци - Райновци - Михайловци целогодишно
18:00 19:03 Габрово - Балани - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 събота не
Габрово - Кряковци - Богданчовци - Балани целогодишно
18:00 17:20 Габрово - Велико Търново "Алекс О'К" ООД 7.00 понеделник - неделя не
Габрово - Габрово ЖП гара - Габрово Колелото - В. Търново Съда - В. Търново Театъра - В. Търново Болницата - Велико Търново  АГ "Запад" целогодишно
18:00 17:45 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - петък не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно
18:00 19:10 Габрово - Здравковец/ Козирог - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 неделя не
Габрово - Рязковци - Седянковци - Ветрово - Читаковци - Шипчене - Здравковец разклон - Влайчевци - Здравковец - Сейковци - Козирог - Спанци - Иванили - Солари - Гръблевци - Банковци - Шарани - Устието - Габрово  целогодишно
18:00 18:51 Габрово - Николчовци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.00 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Рачевци - Гиргини - Гарвани - Николчовци целогодишно
18:00 19:50 Габрово - Севлиево - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 5.00 понеделник - неделя не
Габрово - Винпром - Войново разклон - Куката - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Чакала - Севлиево целогодишно
18:10 19:41 Габрово - Музга - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 понеделник - петък не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Райновци - Смиловци - Гъбене - Камещица - Музга целогодишно
18:10 19:41 Габрово - Музга - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 3.30 неделя не
Габрово - Кука - Чавеи - Янковци - Армени разклон - Враниловци - Стоевци - Райновци - Смиловци - Гъбене - Камещица - Музга целогодишно
18:30 18:55 Габрово - Поповци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 1.80 понеделник - петък не
Габрово - Мебелна къща - Войново разклона - Поповци - Поповци Църквата целогодишно
18:30 18:15 Габрово - Трявна  "Мулти Транс" ЕООД 5.00 събота, неделя не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
19:00 19:51 Габрово - Николчовци - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.00 неделя не
Габрово - Кука - Рачевци - Гиргини - Гарвани - Николчовци целогодишно
19:00 18:47 Габрово - Севлиево  "Сиси Елит" ООД 5.00 понеделник - неделя не
Габрово - Чавеи - Янковци - Армени - Враниловци - Новаковци - Драгановци - Яворец - Г. Росица - Севлиево целогодишно
19:00 18:45 Габрово - Трявна  ЕТ "М-транс - Даниела Манева" 5.00 понеделник - петък не
Габрово - Жълтеш - Драганчета - Торбалъжи - Николаево - Дончовци - Раданци - Божковци - Поликлиника - Трявна целогодишно
19:20 19:16 Габрово - Плевен "Юнион Ивкони" ООД 16,00/14,40-учащи и пенсионери понеделник, вторник, четвъртък, петък и събота не
Бургас АГ Запад - Карнобат - Сливен - Казанлък - Габрово - Севлиево - Ловеч - Плевен целогодишно
19:30 20:33 Габрово - Балани - Габрово ОПТ ЕООД Габрово 2.20 неделя не
Габрово - Кряковци - Богданчовци - Балани сезонно/01.05.-31.10./
20:00 20:00 Габрово - Дряново "Хепи Транс 17" ЕООД 4.00 понеделник - неделя не
Габрово - ДХС - Колелото - кв. Бойката - Тончевци - Брънеци разклон - Донино - Балиновци - Раховци - Сарая - кв. Цинга - кв. Крачунка - ж.к. Априлци - Супера - Ларгото - пл. Колю Фичето - АГ Дряново целогодишно