ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

 

 

Договор

 


 

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

 


Решение за избор на изпълнител
             публикувано на 09 Октомври 2015г.


Протокол №2 от Заседание на комисия

             публикувано на 09 Октомври 2015г.


 

ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК №3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

публикувано на 02 Октомври 2015г.


 Решение и обявление


Указания


Образци на документи


Приложения