ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

 

ОБЯВА


„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Профилен меден контактен проводник, нарязан, с приблизително тегло 20 тона, начална тръжна цена – 9 110.00 / девет хиляди сто и десет/ лв. на тон, на 05.12.2016г. от 15.00 часа, с втора дата 07.12.2012г. от 15.00 часа в административната сграда на дружеството, трети етаж, стая 304. Тръжната документация за участие в търга се получава срещу заплащане от 10.00 лв. в стая 304 от 25.11.2016г.до 02.12.2016г. до 15.00ч. и за втора дата на 06.12.2016г. до 15.00ч.