ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

 

Поради пропуски в тръжната документация „Общински пътнически транспорт” ЕООД прекратява Публичен търг с явно наддаване за продажба на Профилен меден контактен проводник, нарязан, с приблизително тегло 20 тона. Начална тръжна цена – 9 110.00 / девет хиляди сто и десет / лв. на тон , на 05.12.2016г. от 15.00 часа, с втора дата 07.12.2016г. от 15.00 часа.