ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОФИС И СЛАДКАРНИЦА

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.06.2024г., втора дата 18.06.2024г., за отдаване под наем на: 1. Помещение за офис на Автогара, 17 кв.м.; 2. Сладкарница – 36 кв.м., находяща се на Автогара Габрово.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА БАНКОМАТ

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.06.2024г., втора дата 18.06.2024г., за отдаване под наем на помещение за разполагане на банкомат, на Автогара – 4 кв.м.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.

Публичен търг с тайно наддаване

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.03.2024г., втора дата 14.03.2024г., за отдаване под наем на: 1. Помещение за офис на Автогара, 30 кв.м.; 2. Помещение за офис на Автогара, 11 кв.м.; 3. Кафе закусвалня на Автогара; 4. Помещение за офис на Автогара, 17 кв.м.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПАРКОМЕСТА ЗА ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ

„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три паркоместа на автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници, на 04.12.2023г., втора дата 06.12.2023г. Документацията за търга се закупува и получава в административната сграда на дружеството, стая 304.” 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОФИС

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.08.2023г., втора дата 17.08.2023г., за отдаване под наем на помещение за офис на Автогара Габрово.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.